P3 - Cooperare europeană și internațională

Obiectivele programului:
 • creșterea competitivității internaționale a cercetării românești în atragerea finanțării externe pentru cercetare;
 • consolidarea sistemului național de cercetare-dezvoltare și inovare prin intensificarea cooperării științifice internaționale;
 • participarea României la Programul Cadru de cercetare și inovare al UE - Orizont 2020, la Inițiativele Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene pentru Inovare (EIP), la alte inițiative, programe, organizații și convenții europene și internaționale bi-și multilaterale;
 • reprezentarea României în organizații și programe pan-europene și internaționale de cercetare;
 • creșterea vizibilității României în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.

Decizia ANCSI nr. 9281/13.08.2015 de aprobare a Schemei de ajutor de stat pentru Programul 3: Cooperare europeana si internationala.

Subprograme coordonate de UEFISCDI:
  Subprogramul 3.1
 • Bilateral/multilateral (cu excepţia programului bilateral cu AUF)
  • cooperarea bilaterală sau multilaterală în domeniul cercetării ştiinţifice;
  • consolidarea sistemului naţional de CDI prin intensificarea cooperării internaţionale - lansarea de apeluri tematice comune în parteneriat cu alte ţări, activităţi comune de cercetare, echipele de cercetare mixte, în vederea accesării altor fonduri disponibile din programele de cercetare-dezvoltare la nivel internaţional;
  • consolidarea cooperării ştiinţifice între România şi țările partenere prin finanțarea de proiecte de cercetare comune.
  Subprogramul 3.2
 • Orizont 2020 (integral)
  • sprijinirea participării la proiectele din cadrul Orizont 2020;
  • consolidarea sistemului naţional de CDI prin intensificarea colaborării în cercetarea europeană de excelenţă;
  • creşterea vizibilităţii României în domeniul cercetării şi inovarii.
  Mihaela MANOLE
  Coordonator subprogram
  +40 21 30 23 863
  mihaela.manole@uefiscdi.ro
  Statistici
  Colaborări în proiecte ERA.NET  Distribuția pe țări a proiectelor ERA.NET

  Subprogramul 3.5
 • Alte iniţiative şi programe europene şi internaţionale (integral)
  • susţinerea participării româneşti la iniţiativele europene şi internaţionale: EUREKA, EUROSTARS, NATO, art. 185 al TFUE şi altele asemenea;
  • stimularea performanţelor tehnologice şi economice ale companiilor româneşti, prin finanţarea acelor entităţi care au capacitatea de a transforma idei în produse şi tehnologii inovative cu potenţial de piaţă real;
  • realizarea de către operatorii economici a unor produse şi tehnologii noi, care au la bază rezultate ale cercetării şi care prezintă potenţial de exploatare comercială pe piaţa internă şi internaţională;
  • stimularea IMM-urilor de a considera inovarea drept o strategie de dezvoltare, atât prin dezvoltarea de capacităţi proprii de cercetare, cât şi prin accesarea facilităţilor experimentale disponibile în entităţile de cercetare din România;
  • susţinerea cooperării dintre organizaţii de cercetare şi industrie, astfel încât acestea să colaboreze în toate etapele, respectiv: idee, concept, proiectare, model experimental, prototip, testare, proiectare tehnologică, producţie de serie, promovare, marketing şi vânzare de produse inovative cu valoare adaugată mare;
  • întărirea şi consolidarea capacităţii de inovare a intreprinderilor pentru crearea de noi produse/sisteme/tehnologii/bazate pe valorificarea rezultatelor cercetării.
  Subprogramul 3.6
 • Suport (parțial)
  • sprijin pentru formarea de consorţii cu parteneri internaţionali;
  • stimularea participării şi susţinerea reprezentării României în organizaţii, programe şi iniţiative internaţionale de cercetare.
  Mihaela MANOLE
  Coordonator subprogram
  +40 21 30 23 863
  mihaela.manole@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/p3-cooperare-europeana-si-internationala
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.6235, O: 436]